Ve středu 26. února se nejlepší recitátoři ze šestých a sedmých tříd zúčastnili školního kola recitační soutěže. Celkem 12 žáků se nebálo vystoupit před spolužáky a před čtyřčlennou porotou, tvořenou vyučujícími českého jazyka. Vzhledem k tomu, že si většina soutěžících zvolila veselé a vtipné texty a někteří doprovodili projev i malým hereckým výkonem, byla soutěž pro všechny spíše zábavou a příjemným setkáním. Aby však smysl soutěže nezanikl, vybrala porota na závěr ty nejlepší a ocenila je diplomem a sladkou odměnou.

Výsledky byly následující:

6. ročník:

1. místo – Kristýna Remešová – 6. C

2. místo – Natálie Soldánová – 6. A

3. místo – Monika Jindrová – 6. C

 

7. ročník:

1. místo – Petr Greguš – 7. C

2. místo – Štěpánka Ambróšová – 7. C

3. místo – René Šumšal – 7. C

rec. soutěž 2020