Každý rok pořádá naše družina výtvarnou soutěž, celá družina kreslí a maluje na společné téma. Letos jsme se zaměřili na významné jubileum nám všem milého Večerníčka, který slaví 55 narozeniny. Doplňující téma bylo „Moje rodina“. Zapojily se všechny děti a ty úplně nejpěknější práce byly odměněny a vystaveny ve vestibulu školy. Všem dětem děkujeme a vítězům blahopřejeme.

Za ŠD H. Dohnálková