JUPÍTOUR

Propojit učivo vlastivědy o kraji, ve kterém žijeme a trochu zabrousit do světa dospělých a založit si vlastní cestovní kancelář, se nám podařilo v 5. A. Výzvou pro žáky bylo přiblížit  Zlínský kraj turistům a pozvat je na tradiční i netradiční místa v našem regionu. Téma mohli zpracovávat formou prezentace, reklamy, letáku, plakátu, webové stránky, scénky, prezentací regionálního výrobku, apod.) Nedílnou součástí byla i praktická stránka a to jednoduchá finanční kalkulace. Nejnáročnější část byla pro některé vše promyslet tak, aby v závěru dosáhli měsíčního zisku.  Po celou dobu mohli využívat různé materiály a tablety.