Dne 11. 2. 2020 se konalo okresní kolo olympiády v anglickém jazyce. Olympiádu hostila Základní škola Zachar v Kroměříži. Soutěž měla dvě části – konverzace na vylosované téma a popis obrázku. Porota složená z pedagogických pracovníků a rodilého mluvčího hodnotila výslovnost, plynulost, obsáhlost tématu, gramatiku a celkovou zdatnost vyjadřovat se v anglickém jazyce. Žáci byli rozděleni do dvou kategorií – A1 mladší (6., 7. ročník) a A2 starší (8., 9. ročník). Vítěz bude reprezentovat náš okres v krajském kole.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Nela Pumprlová, 9. C

 

Naši školu výborně reprezentovala žákyně třídy 9. C Nela Pumprlová, která obsadila v konkurenci 13 škol krásné 6. místo. Tímto Nele blahopřejeme a děkujeme.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Jitka Gregušová, vyučující anglického jazyka

OAJ